Historia powstania obrazu Jezusa Miłosiernego

W dziejach Kościoła Katolickiego, jak i również ogólnie rzecz biorąc Chrześcijaństwa pojawiało się wiele motywów przedstawiających zarówno osoby święte jak i obrazujące postać Jezusa czy Maryi. Obecnie, jednym z najbardziej rozpowszechnionych i rozpoznawalnych wizerunków Jezusa Chrystusa jest obraz Jezusa Miłosiernego, przy powstaniu którego swój udział miał również Syn Boży. Czytaj dalej